PERSONALEN PÅ PR ACTIVE

 

Vi är din lokala profilexpert i Växjö och vi tycker att profilkläder och presentreklam är lika roligt som viktigt. Varje organisation har en profilpotential som inte är till fullo utforskad. Allt går att utveckla och detta är kanske det roligaste mediet av alla, nära kopplat till den viktiga relationsmarknadsföringen. Vi vill gärna tillföra vårt kunnande och se vad vi kan åstadkomma tillsammans med er. 

Peter Ringius
Ägare
Ekonomi
Tel 0470-707223
Mobil 070-565 28 33
Erik Lundgren
Försäljning
Tel: 0470-707226
Mobil: 070-682 04 50
Erik Ringius
VD
Försäljning
Tel: 0470-707225
Mobil: 070-518 68 76